Nội dung khoá học

Quản lý Chấm công vào/ra của nhân viên | 14.0

Video này sẽ giới thiệu tính năng Quản lý Chấm công vào/ra của nhân viên bao gồm:
- Cài đặt ứng dụng Quản lý vào/ra;
- Cách sử dụng ứng dụng Quản lý vào/ra.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn