Quản lý Bảng giá và Chính sách Giá bán

Mỗi doanh nghiệp có các chính sách hoạch định giá bán sản phẩm cho các đối tượng khác nhau, thời điểm khác nhau, tiền tệ khác nhau...Chính vì vậy chúng ta cần một công cụ để thiết lập các giá bán riêng trong từng trường hợp. Viindoo/ERPOnline cung cấp tính năng Bảng giá bán hàng với công thức được điều chỉnh bởi một số quy tắc nhất định.

Trong video này chúng tôi giới thiệu với các bạn cách vận dụng để có thể linh hoạt trong việc bán hàng của doanh nghiệp mình.
Lượt xem
301 Tổng lượt xem
2 Lượt xem của thành viên
418 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn