Purchase - Sales - Inventory and Billing and Debt Management

Trong clip này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thao tác với quy trình Mua - Bán - Kho và Quản lý hóa đơn, Công nợ một cách đơn giản phù hợp với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, quy trình bán hàng đơn giản hoặc các cửa hàng bán lẻ, kinh doanh online...
Views
795 Total Views
6 Members Views
797 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website