Process of Importing - Exporting goods from the Warehouse

Kho vận là một trong các nghiệp vụ quan trọng của Doanh nghiệp. Thay vì ghi chép thủ công, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện các nghiệp vụ kho và quản lý các hoạt động kho: xuất - nhập hàng tự động trên phần mềm.
Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thao tác cách nhập hàng - xuất hàng trong phần mềm Viindoo.

*****

👉 Video và Tài liệu liên quan:
- Tổng hợp video Hướng dẫn Ứng dụng Kho vận tại: https://viindoo.com/r/kho-va-chuoi-cung-ung
- Tổng hợp trọn bộ video Hướng dẫn Sử dụng Phần mềm Viindoo/ERPOnline tại: https://viindoo.com/r/hdsd-phan-mem-viindoo-website
- Xem thêm Tài liệu hướng dẫn của Viindoo: https://viindoo.com/r/tai-lieu-hdsd-odoo-erponline

*****

👉 Tìm hiểu chi tiết và trải nghiệm ngay Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp Viindoo trên nền tảng Cloud tại: https://viindoo.com/r/Tld

*****

🏢 Về Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo

- Website: https://viindoo.com/r/oh2
- Fanpage: https://www.facebook.com/viindoo
- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/viindoo-technology-company-167235201/
_____________
- Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: +84 225 730 9838

#Viindoo #ViindooHuongDanSuDung #ViindooERP #quanlykho #nhaphang #xuathang #odoo13 #MTS
Views
688 Total Views
7 Members Views
686 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website