Phần mềm Viindoo cung cấp hệ thống đa ngôn ngữ, phù hợp với:
- Các Công ty Đa quốc gia, có nhân sự ở nhiều nước;
- Nhân viên muốn sử dụng các ngôn ngữ mình thích;
- Công ty có Khách hàng hoặc Nhà cung cấp tại nước ngoài.
- v.v.
Trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tính năng Đa ngôn ngữ và cách Kích hoạt các ngôn ngữ khác nhau.
Views
360 Total Views
7 Members Views
606 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website