Nội dung khoá học

Lập kế hoạch Sản xuất tổng thể (MPS) | 14.0

Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập kế hoạch Sản xuất tổng thể trong phần mềm Sản xuất Viindoo, bao gồm:
- Giới thiệu chung về tính năng Lập kế hoạch Sản xuất tổng thể;
- Thiết lập kế hoạch Sản xuất tổng thể (MPS).
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn