Nội dung khoá học
Video này sẽ hướng dẫn cách kiểm kê hàng hoá trên Phần mềm Quản lý Kho Viindoo, bằng cách:
- Tạo phiếu điều chỉnh tồn kho và kiểm kê hàng hoá.
- Kiểm kê nhanh sản phẩm.
Lượt xem
6 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
161 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn