Nội dung khoá học
Video này sẽ hướng dẫn cách hạch toán kế toán trong hệ thống phần mềm Viindoo, cụ thể:
- Thiết lập tài khoản kế toán trong địa điểm sản xuất;
- Thiết lập tài khoản trên nhóm sản phẩm;
- Bút toán kế toán sản xuất tự động.
Lượt xem
0 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn