Nội dung khoá học
Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tính năng Kế toán Lương trong phần mềm Kế toán Viindoo, bao gồm:
- Kích hoạt tính năng;
- Thiết lập phát sinh bút toán Lương tự động;
- Tạo bảng lương và Kiểm soát bút toán Lương;
- Thanh toán và Đối soát thanh toán Lương.
Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn