Kiểm kê hàng hóa là cần thiết để tránh việc mất mát, hay dư thừa hàng hóa mà mình không biết do một vài nguyên nhân nào đó. Từ đó đưa về số lượng tồn kho đúng.
Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về quy trình kiểm kê hàng hóa trong phần mềm Viindoo.
Views
408 Total Views
4 Members Views
743 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website