Nội dung khoá học

Hóa đơn điều chỉnh giảm, Hoàn trả thanh toán và Hủy hóa đơn | 14.0

Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Hoá đơn điều chỉnh giảm, Hoàn trả thanh toán và Huỷ hoá đơn, cụ thể:
- Cách tạo hoá đơn điều chỉnh giảm;
- Cách hoàn trả thanh toán;
- Cách huỷ hoá đơn.
Lượt xem
0 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn