Nội dung khoá học

Giới thiệu về ứng dụng Điểm bán lẻ Viindoo (POS) | 14.0

Video này chúng tôi giới thiệu với bạn Ứng dụng Điểm bán lẻ (POS) trong hệ thống phần mềm Viindoo. Viindoo POS giúp bạn:
- Quản lý Đa điểm bán;
- Quản lý nhân viên tại Điểm bán lẻ;
- Tối ưu hoạt động tại Điểm bán lẻ;
- Quản lý hàng hóa và chính sách giá bán.
Lượt xem
19 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
173 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn