Nội dung khoá học
Video này sẽ giới thiệu tính năng Đối soát trong phần mềm Kế toán Viindoo, trong đó:
- Các nghiệp vụ đối soát trong phần mềm Viindoo
+ Đối soát Nợ - Có của một tài khoản công nợ
+ Đối soát Sao kê với Thanh toán trong hệ thống
- Ví dụ minh hoạ
Lượt xem
0 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn