Nội dung khoá học

Dịch chuyển hàng bằng Dropshipping | 14.0

Video này sẽ giới thiệu về cách quản lý hàng hoá theo phương pháp Dropshipping, cách dịch chuyển hàng bằng Dropshipping trên phần mềm quản lý kho Viindoo, cụ thể:
- Kích hoạt tính năng
- Thiết lập sản phẩm
- Thực hiện nghiệp vụ
Lượt xem
2 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
129 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn