Nội dung khoá học

Đăng ký các khoản đóng góp từ lương | 14.0

Video này sẽ giới thiệu và hướng dẫn Đăng ký các khoản đăng ký đóng góp từ lương trong ứng dụng Quản lý tính lương của hệ thống phần mềm Viindoo. Nội dung bao gồm:
- Nhóm ghi nhận đóng góp;
- Kiểu đóng góp từ lương;
- Đăng ký đóng góp từ lương.

👉 Tìm hiểu chi tiết và trải nghiệm ngay Viindoo Payroll - Phần mềm Quản lý tính Lương tại: https://viindoo.com/intro/payroll

👉 Video và Tài liệu liên quan:
- Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo: https://viindoo.com
- Xem thêm các video HDSD Viindoo Payroll - Phần mềm Quản lý tính lương: https://viindoo.com/slides/14-0-luong-67
- Chi tiết Tài liệu HDSD Đóng góp từ lương: https://viindoo.com/documentation/14.0/vi/applications/human-resources/payroll/payroll-contribution.html
____________________

🏢 Về Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo
- Website: https://viindoo.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/viindoo
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/49158917
- Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: +84 225 730 9838

#Viindoo #ViindooHuongDanSuDung #ViindooHDSD #ViindooERP #ViindooPayroll #Phầnmềmtínhlươngtựđộng #Phầnmềmquảnlýtínhlương
Lượt xem
0 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn