Create Quotations and Manage Sales Orders

Báo giá bán hàng được tạo ra với mục đích cung cấp cho khách hàng các thông tin về đặc điểm của sản phẩm, giá bán, chính sách bán hàng, điều kiện bảo hành, bảo trì, vận chuyển, thông tin thanh toán...
Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo báo giá, quản lý đơn bán và các thao tác trên đơn bán.
Views
306 Total Views
2 Members Views
604 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website