Chiến lược tái cung ứng - MTS (Make to Stock)

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để cấu hình chiến lược tái cung ứng MTS (Make to Stock) để đảm bảo cho Doanh nghiệp luôn duy trì được lượng hàng hóa trong kho cần thiết cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Lượt xem
285 Tổng lượt xem
6 Lượt xem của thành viên
279 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Sử dụng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn