Nội dung khoá học

Chiến lược tái cung ứng: MTO, MTS | 14.0

Tái cung ứng là một phần rất quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng. Trên hệ thống phần mềm Viindoo có 2 chiến lược tái cung ứng chính: MTO, MTS. Hai chiến lược này đảm bảo số lượng hàng hoá, đáp ứng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Video này sẽ giới thiệu về khái niệm MTO và MTS, đồng thời hướng dẫn cách thiết lập các chiến lược tái cung ứng trên hệ thống phần mềm Viindoo.
Lượt xem
0 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn