Nội dung khoá học
Video này sẽ giới thiệu hệ thống ứng dụng và mô-đun (Module) trong Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể Viindoo, trong đó:
- Ứng dụng là một chương trình có chức năng và giao diện cụ thể.
- Mô-đun là một phần mở rộng của các ứng dụng, cung cấp thêm các tiện ích, tính năng cho các ứng dụng đó.
Ngoài ra, video này cũng sẽ hướng dẫn cách cài đặt, nâng cấp và gỡ Ứng dụng.

👉 Tìm hiểu chi tiết và trải nghiệm ngay Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể Viindoo: https://viindoo.com/vi/viindoo-solution

👉 Video và Tài liệu liên quan:
- Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể Viindoo: https://viindoo.com
- Video HDSD Thiết lập chung: https://viindoo.com/slides/14-0-thiet-lap-chung-50
- Tài liệu hướng dẫn Thiết lập chung: https://viindoo.com/documentation/14.0/vi/applications/getting-started.html
Lượt xem
126 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
234 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn