Nội dung khoá học
Video này sẽ giới thiệu tính năng quản lý biên lai và hoá đơn tại Điểm bán lẻ trong hệ thống phần mềm Viindoo, cụ thể:
- In biên lai.
- Xuất hoá đơn.
Lượt xem
4 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
143 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn