Quản Lý Danh mục tài liệu Website theo phiên bản Odoo

Quản Lý Danh mục tài liệu Website theo phiên bản Odoo

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

9.237.639 ₫ 9.237.639 ₫ 9237639.0 VND

9.237.639 ₫
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_website_docs_odoo_data
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 13.0 v 14.0 v 12.0
Yêu cầu (các) app Discuss (mail) Website (website)
Bao gồm các phụ thuộc Git Quản Lý tài liệu Website theo phiên bản Odoo Mô-đun Cơ Sở SSH Keys Management Tài liệu Trực tuyến Website Odoo Version Module website cơ sở Quản lý phiên bản Odoo Config Management

Tính năng nổi bật

  • Mô-đun này sẽ tự động cài đặt sẵn cho bạn gần 40 danh mục tài liệu để bắt đầu sử dụng ngay trên phân hệ Website.

  • Các danh mục được chia làm 2 phân khúc chính:

    • Hướng dẫn Người dùng Odoo/Thông tin thực nghiệm: gồm có những danh mục chung như Những bước đầu tiên, Quản lý quy trình, Luật định, Đóng góp,...
    • Hướng dẫn Người dùng Odoo/Các ứng dụng: gồm có những danh mục chứa các phân hệ của hệ thống như Mua, Kho vận, Kế toán,...
  • Bạn có thể xóa/sửa/thêm/nhập/trích xuất các danh mục theo ý muốn.

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.