Nhập ngày quá khứ cho Dịch chuyển kho

Nhập ngày quá khứ cho Dịch chuyển kho

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

959.353 ₫ 959.353 ₫ 959353.0 VND

959.353 ₫
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_stock_picking_backdate
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu (các) app Invoicing (account) Inventory (stock) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Quyền nhập Ngày trong Quá khứ
Các mở rộng Hoạt động Kho trong Quá khứ

Vấn đề

Trong Odoo, khi bạn xác nhận dịch chuyển kho, Odoo sẽ tự động áp dụng thời gian hiện tại cho ngày dịch chuyển, điều này đôi khi không như bạn muốn.

Ví dụ: bạn muốn nhập dữ liệu cho quá khứ sẽ không được.

Giải pháp

Module này cho phép người dùng nhập ngày dịch chuyển kho theo cách thủ công. Trong quá trình xác nhận việc dịch chuyển kho, khi người dùng nhấp vào nút Xác nhận, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện để bạn nhập dữ liệu ngày, giờ trong quá khứ. Giá trị mặc định cho trường là ngày giờ hiện tại.

Ngày được nhập ở đây sẽ được sử dụng cho ngày nhập kế toán nếu sản phẩm được cấu hình với tính năng định giá tồn kho tự động.

Kiểm soát hoạt động lùi ngày

Theo mặc định, chỉ người dùng trong nhóm Kho vận / Người quản lý mới có thể thực hiện các thao tác nhập ngày quá khứ trong ứng dụng Kho vận. Những người dùng khác phải được cấp quyền truy cập Hoạt động Nhập ngày quá khứ trước khi làm điều đó.

Vấn đề đã biết

  • Vì trường Ngày của bút toán sổ nhật ký không chứa thời gian, ngày quá khứ trong kế toán có thể không tuân theo múi giờ của người dùng và có thể gây ra sự khác biệt giữa ngày chuyển kho và ngày kế toán. Đây cũng là một vấn đề của Odoo có thể sao chép lại như bên dưới
    • giả sử rằng múi giờ của bạn là UTC+7
    • xác nhận dịch chuyển kho vào giờ địa phương của bạn trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 07:00
    • vào bút toán sổ nhật ký tương ứng để biết ngày của nó có thể sớm hơn 1 ngày so với ngày chuyển kho

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.