Tích hợp Máy chấm công Sinh trắc học

Tích hợp Máy chấm công Sinh trắc học

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

3.528.887 ₫ 3.528.887 ₫ 3528887.0 VND

3.528.887 ₫
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_attendance_device
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 14.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Attendances (hr_attendance) Employees (hr) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Nút Xác Nhận An Toàn Mô-đun Cơ Sở

Tính năng

 • Hỗ trợ cả UDP và TCP cho lượng dữ liệu điểm danh lớn (được thử nghiệm với lưu trữ hơn 90 nghìn dữ liệu điểm danh cho một máy chấm công)
 • Hỗ trợ kết nối bằng IP hoặc tên miền thiết bị
 • Xác thực kết nối thiết bị bằng mật khẩu.
 • Nhiều thiết bị cho nhiều địa điểm điểm danh.
 • Có thể sử dụng thiết bị với nhiều múi giờ tại nhiều địa điểm
 • Hỗ trợ nhiều trạng thái điểm danh (ví dụ: Check-in, Check-out, Bắt đầu thêm giờ, kết thúc thêm giờ, etc, v.v.)
 • Xóa dữ liệu chấm công từ Odoo
 • Nhập dữ liệu người dùng mới từ dữ liệu nhân viên trong Odoo.
 • Có thể khớp dữ liệu người dùng với hồ sơ nhân viên trong Odoo bằng cách ánh xạ ID điểm dnah hoặc tìm kiếm theo tên nếu không thấy kết của ID phù hợp.
 • Lưu dữ liệu trên máy chấm công vĩnh viễn.
 • Dữ liệu điểm danh có thể tải tự động hoặc thủ công từ tất cả các máy vào Odoo (sử dụng hành động định kỳ)
 • Đồng bộ hóa dữ liệu điểm danh trên thiết bị và module điểm danh trên phần mềm tự động hoặc thủ công để có thể lấy dữ liệu đưa vào tính tón tại các quy tắc lương trên phiếu lương của nhân viên.
 • Tự động xóa dữ liệu trên thiết bị theo định kỳ được cài đặt trước.
 • Được thiết kế để hoạt động với tất cả các thiết bị chấm công với nền tảng ZKTeco.
  • Đã được KIỂM THỬ đầy đủ với các thiết bị sau:
   • RONALD JACK B3-C
   • ZKTeco K50
   • ZKTeco MA300
   • ZKTeco U580
   • ZKTeco T4C
   • RONALD JACK iClock260
   • ZKTeco K14
   • iFace702
   • Uface 800 (hoạt động tốt với cả vân tay và khuôn mặt)
  • Được ghi nhận bởi người dùng rằng module hoạt động tốt trên các thiết bị sau:
   • ZKTeco K40
   • ZKTeco U580
   • iFace402/ID
   • ZKTeco MB20
   • ZKteco IN0A-1
   • Uface 800
   • ... (vui lòng cung cấp thiết bị của bạn. Xin cảm ơn)

Thông tin thêm

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến fananimi vì thư viện pyzk của anh ấy @ https://github.com/fananimi/pyzk

Chúng tôi đã lấy ý tưởng từ đó và tùy chỉnh để có nhiều tính năng hơn (thông tin thiết bị, hỗ trợ Python 3, Hỗ trợ TCP / IP, v.v.) sau đó chúng tôi tích hợp vào Odoo bằng ứng dụng máy chấm công tuyệt vời này

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.