Tích hợp VN-Invoice

Tích hợp VN-Invoice

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

9.268.587 ₫ 9.268.587 ₫ 9268587.0 VND

9.268.587 ₫
v 14.0 0
Demo

Tính năng chính

 1. Phát hành Hóa đơn VN từ Hóa đơn Odoo
 2. Tạo Phiên bản thể hiên (PDF,XML) của hóa đơn đã phát hành và lưu trữ trong Odoo để tải xuống sau
 3. Tạo Phiên bản đã chuyển đổi của hóa đơn đã phát hành và lưu trữ trong Odoo để tải xuống sau
 4. Hủy hóa đơn VN-invoices đã phát hành
 5. Tự động tải xuống tệp đã chuyển đổi và thể hiện của hóa đơn VN-invoice đã phát hành
 6. Quản lý hóa đơn Odoo dựa trên trạng thái hóa đơn VN-invoice:
  • Chưa phát hành: Hóa đơn Odoo không có hóa đơn VN-invoice tương ứng được phát hành
  • Đã phát hành và chưa thanh toán: Hóa đơn Odoo có hóa đơn VN-invoice tương ứng được phát hành nhưng chưa thanh toán
  • Đã thanh toán: Hóa đơn Odoo có hóa đơn VN-invoice tương ứng được phát hành nhưng chưa thanh toán
  • Đã phát hành rồi Hủy: Hóa đơn Odoo có hóa đơn VN-invoice tương ứng đã phát hành rồi hủy
 7. Dễ dàng xác định và quản lý ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, loại hóa đơn theo quy định của nhà nước.
 8. Ký hiệu hóa đơn có thể được đặt cho công ty (trong Kế toán> Cấu hình> Cài đặt) và Số nhật ký.
  • Hỗ trợ môi trường nhiều công ty cho các ký hiệu hóa đơn khác nhau
  • Hỗ trợ nhiều ký hiệu hóa đơn cho cùng một công ty: bạn có thể xuất hóa đơn với các ký hiệu khác nhau mà bạn đã đăng ký hóa đơn VN-invoice và được chấp nhận bởi cơ quan nhà nước
 9. Mẫu hóa đơn có thể được đặt cho công ty (trong Kế toán> Cấu hình> Cài đặt) và Số nhật ký
  • Hỗ trợ môi trường nhiều công ty cho các mẫu hóa đơn khác nhau
  • Hỗ trợ nhiều mẫu hóa đơn cho cùng một công ty: bạn có thể xuất hóa đơn với các mẫu khác nhau mà bạn đã đăng ký hóa đơn VN-invoice và được chấp nhận bởi cơ quan nhà nước
 10. Loại hóa đơn có thể được đặt cho công ty (trong Kế toán> Cấu hình> Cài đặt) và Số nhật ký
  • Hỗ trợ môi trường nhiều công ty cho các loại hóa đơn khác nhau
  • Hỗ trợ nhiều loại hóa đơn cho cùng một công ty: bạn có thể xuất hóa đơn với các loại khác nhau mà bạn đã đăng ký hóa đơn VN-invoice và được chấp nhận bởi cơ quan nhà nước
 11. Gửi hóa đơn ngay bây giờ đính kèm hóa đơn VN-invoice thay vì mẫu hóa đơn Odoo mặc định
 12. Cổng thông tin khách hàng
  • Khách hàng có thể tải xuống phiên bản hiển thị của VN-invoice ở định dạng PDF được đính kèm tệp tuân thủ tiêu chuẩn Factur-X của EU để họ có thể nhập vào Odoo của chính mình.
  • Khách hàng có thể in phiên bản hiển thị của hóa đơn VN-Invoice
  • Khách hàng có thể tải xuống phiên bản XML của VN-Invoice để họ có thể nhập bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ VN-Invoice XML
 13. Hỗ trợ thử nghiệm trước khi vận hành thật
 14. Đủ thông minh để tránh bạn phát hành hóa đơn sau đó có ngày muộn hơn một trong những hóa đơn trước đó
 15. Một lượng lớn thông điệp thông minh và toàn diện có thể giúp bạn trong bối cảnh để bạn có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề với

   tự mình tích hợp trước khi có yêu cầu trợ giúp từ kỹ thuật viên #. Hỗ trợ đa phương để phát hành cho khách hàng nước ngoài theo quy định của nhà nước: Hóa đơn phải được trình bày bằng tiếng Việt    và có thể có một ngôn ngữ khác bổ sung.

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.