Chặn số lượng hoàn thành quá số lượng yêu cầu

Chặn số lượng hoàn thành quá số lượng yêu cầu

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

342.135 ₫ 342.135 ₫ 342135.0 VND

342.135 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_stock_block_quantity
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Inventory (stock) Discuss (mail)

Mô tả

 • Nhiều doanh nghiệp không muốn xảy ra tình trạng số lượng hàng hoàn tất trên phiếu kho nhiều hơn số lượng nhu cầu ban đầu, nhằm hạn chế các tình huống như:

  • Kho không đủ chỗ chứa (ví dụ với những mặt hàng cồng kềnh)
  • Phát sinh chi phí tồn kho cho các sản phẩm thừa
  • Nguy cơ hư hại hàng hóa trong quá trình vận chuyển (ví dụ với những mặt hàng quan trọng, giá trị cao)
 • Mô-đun này giúp doanh nghiệp lựa chọn cho phép hoặc chặn các phiếu kho có số lượng hàng được giao nhiều hơn số lượng nhu cầu ban đầu

Tính năng nổi bật

 • Sau khi cài đặt mô-đun này, trong phần thiết lập của phân hệ Kho vận sẽ xuất hiện thêm ô tích `Cho phép xử lý vượt quá số lượng nhu cầu` trong mục `Kiểu giao nhận`, giúp người dùng cho phép hoặc chặn các dịch chuyển có số lượng sản phẩm "Hoàn thành" lớn hơn số lượng "Nhu cầu".
 • Khi bỏ chọn ô tích này, nếu người dùng nhập số lượng "Hoàn thành" lớn hơn số lượng "Nhu cầu" ban đầu trên phiếu kho, hệ thống sẽ báo lỗi, không cho phép xác nhận dịch chuyển đó.
 • Tính năng này có thể áp dụng cho các Kiểu hoạt động khác nhau như Giao hàng, Dịch chuyển Nội bộ, Sản xuất

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.