Bán hàng - Đội bán hàng nâng cao

Bán hàng - Đội bán hàng nâng cao

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

1.619.097 ₫ 1.619.097 ₫ 1619097.0 VND

1.619.097 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_sales_team_advanced_sale
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Nhóm bán hàng nâng cao
Các mở rộng Quản lý mục tiêu doanh số - Quản lý bán hàng

Mô tả

Mô-đun này mở rộng ứng dụng Bán hàng (sale_management) với nhiều đội bán hàng được thiết lập bởi mô-đun Nhóm bán hàng nâng cao (to_sales_team_advanced), giúp các doanh nghiệp cho thể xây dựng, phân chia quản lý các đội bán hàng theo nhu cầu.

Tính năng nổi bật

 • Cải thiện quyền truy cập của ứng dụng Bán hàng
 • Thêm các bộ lọc và nhóm theo khu vực bán hàng, đội trưởng bán hàng, quản lý khu vực bán hàng cho Báo cáo bán hàng & Hóa đơn trong mô-đun Bán hàng
 • Cung cấp tính năng phân cấp bán hàng phù hợp hơn cho doanh nghiệp, việc phân cấp này sẽ giúp bảo mật thông tin bán hàng theo từng đội nhóm, khu vực.

Các doanh nghiệp có đội bán hàng đông đảo sẽ có nhu cầu chia đội bán hàng thành các đội, theo khu vực. Vì vậy, mô-đun này sắp xếp lại các nhóm phân quyền trong ứng dụng Bán hàng như sau:

 1. Nhóm truy cập
  • Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: Đây là nhóm mặc định trong Odoo.
  • Bán hàng / Trưởng đội bán hàng: Nhóm truy cập mới kế thừa nhóm Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình
  • Bán hàng / Giám đốc khu vực: Nhóm truy cập mới kế thừa nhóm Bán hàng / Đội trưởng bán hàng
  • Bán hàng / Người dùng: Tất cả tài liệu: Đây là nhóm mặc định trong Odoo. Bây giờ nó kế thừa Bán hàng / Người quản lý khu vực thay vì Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình
  • Bán hàng / Quản trị viên: Đầy đủ quyền truy cập đến ứng dụng Quản lý bán hàng.
 2. Chính sách bảo mật
  • Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: Chỉ xem được các thông tin ở ứng dụng bán hàng của mình
  • Bán hàng / Trưởng đội bán hàng: Xem/chỉnh sửa các thông tin về phần bán hàng trong nhóm/khu vực mà mình quản lý
  • Bán hàng / Giám đốc khu vực: Xem/sửa/tạo/xóa các thông tin về phần bán hàng trong nhóm/khu vực mà mình quản lý
  • Bán hàng / Người dùng: Tất cả tài liệu: Đầy đủ quyền, trừ phần cấu hình trong ứng dụng Bán hàng
  • Bán hàng / Quản trị viên: Đầy đủ quyền, bao gồm cả phần cấu hình trong ứng dụng Bán hàng

Ghi chú

Để tích hợp Bán hàng và CRM, bạn cũng có thể tham khảo module CRM - Đội bán hàng nâng cao (to_sales_team_advanced_crm): https://viindoo.com/apps/app/13.0/to_sales_team_advanced_crm

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.