Chuỗi Cung Ứng Sửa Chữa

Chuỗi Cung Ứng Sửa Chữa

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

2.537.643 ₫ 2.537.643 ₫ 2537643.0 VND

2.537.643 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_repair_supply
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Repairs (repair) Inventory (stock) Invoicing (account) Sales (sale_management) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Quyền Sửa Chữa Báo Cáo Sửa Chữa Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial
Các mở rộng Chấm công sửa chữa

Module này làm gì

Mô-đun này giúp bạn quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng cho dịch vụ sửa chữa.

 • Cho phép lựa chọn Địa điểm hiện tại của Thiết bị cần sửa và phụ tùng cần dùng cho lệnh sửa chữa, thay vì chỉ quản lý Địa điểm sửa chữa như mặc định
 • Tạo ra các dịch chuyển cần thiết để đáp ứng cho một lệnh sửa chữa. Ví dụ:
  • Khi có lệnh sửa chữa, hệ thống sẽ tạo ra các dịch chuyển:
   • Đưa Thiết bị cần sửa từ Địa điểm hiện tại (có thể là địa điểm khách hàng) đến Địa điểm sửa chữa
   • Đưa Phụ tùng từ Địa điểm Hiện tại (có thể là nơi lưu kho, hoặc địa điểm nhà cung cấp) đến Địa điểm Sửa chữa. Nếu thiếu phụ tùng, có thể tạo dịch chuyển để cung ứng đủ số lượng
  • Khi sửa chữa xong, hệ thống sẽ tạo ra dịch chuyển trả thiết bị về địa điểm ban đầu (Địa điểm hiện tại)
  • Khi hủy Lệnh sửa chữa, hệ thống sẽ tạo ra dịch chuyển để trả phụ tùng về kho, trả thiết bị cho khách

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.