Quản lý chất lượng sản xuất

Quản lý chất lượng sản xuất

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

7.643.875 ₫ 7.643.875 ₫ 7643875.0 VND

7.643.875 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_quality_mrp
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 12.0 v 13.0 v 11.0
Yêu cầu (các) app Manufacturing (mrp) Inventory (stock) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Kiểm soát Chất lượng Kho Quản lý Chất lượng Sản phẩm Quản lý Chất lượng

Mô tả

  • Nhằm theo dõi chất lượng thành phẩm sau sản xuất, mô-đun này cho phép tích hợp tính năng kiểm soát chất lượng thành phẩm sau sản xuất.
  • Tính năng này giúp các công ty giúp hợp lý hoá sản xuất và đảm bảo các sản phẩm cuối cùng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của công ty.
  • Bên cạnh đó, mô-đung này còn cung cấp phương tiện để tạo ra một bộ tiêu chí kiểm soát chất lượng lâu dài, đảm bảo rằng tất cả mọi thứ, từ nguyên liệu đến quy trình kiểm tra đều có chất lượng cao nhất. Các vấn đề và khiếm khuyết từ các vật liệu kém chất lượng đều bị loại trừ.

Tính năng nổi bật

  • Tiếp nhận thông tin cảnh báo chất lượng từ trước và sau khi hoàn thành lệnh sản xuất và tạo các lệnh kiểm tra tương ứng các cảnh báo.
  • Cho phép tạo Lệnh kiểm tra chất lượng; Tiêu chí kiểm tra chất lượng từ đó thiết lập các Hành động kế tiếp để khắc phục và ngăn ngừa.
  • Tạo và theo dõi các phiếu kho cần xử lý, phiếu kho đã hoàn thành được phát sinh trong quá trình kiểm tra chất lượng sản xuất.
  • Tự động tạo các báo cáo liên quan tới kiểm tra, cảnh báo chất lượng sản xuất và phân tích các hành động kế tiếp.
  • Thiết lập bộ quy tắc kiểm soát và đánh giá chất lượng đầu ra của sản phẩm.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.