Trả hàng ngay trên màn hình PoS

Trả hàng ngay trên màn hình PoS

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

943.065 ₫ 943.065 ₫ 943065.0 VND

943.065 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_pos_frontend_return
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Point of Sale (point_of_sale) Discuss (mail) Invoicing (account) Inventory (stock)
Bao gồm các phụ thuộc Theo dõi đơn trả hàng từ đơn hàng gốc (POS)
Các mở rộng Lý do trả hàng - Điểm Bán Lẻ

Vấn đề

Theo mặc định, khi một khách hàng của bạn đến trả hàng mà họ đã mua từ bạn, bạn cần phải:

  1. Thoát khỏi màn hình PoS và điều hướng đến danh sách đơn hàng trong phần phụ trợ để tìm đơn hàng tương ứng.
  2. Sau khi xác thực, bạn cần mở đơn hàng đó và thực hiện trả hàng.

Không có gì sai ở đây nhưng nó không hiệu quả và lãng phí thời gian của bạn. Nếu bạn xử lý hàng trăm đơn hàng mỗi phiên, nó có thể khiến bạn mệt mỏi, nhiều tác vụ hơn có thể dẫn đến lỗi của con người.

Giải pháp

Thay vì phải thoát khỏi màn hình PoS, bạn tiếp tục ở lại và tìm kiếm đơn hàng, sau đó thực hiện quy trình trả hàng. Thật nhanh chóng và dễ dàng hơn!

Tính năng nổi bật

  1. Người quản lý có thể đặt số ngày tối đa cho việc trả lại hàng hóa trong trường hợp công ty của bạn không chấp nhận trả lại hàng sau một khoảng thời gian kể từ ngày mua hàng.
  2. Người dùng PoS có thể hoàn trả đơn hàng trong khi vẫn ở cùng một màn hình.
  3. Người dùng PoS sẽ được thông báo nếu đơn hàng không nằm trong khoảng thời gian cho phép.
  4. Theo dõi đơn hàng hoàn trả nhờ các tính năng được cung cấp bởi ứng dụng PoS Refund Origin, một phụ thuộc của ứng dụng này.

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.