Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cho Bán Hàng

Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cho Bán Hàng

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

2.506.696 ₫ 2.506.696 ₫ 2506696.0 VND

2.506.696 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_loyalty_sales
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Khách hàng Thân thiết

Mô tả

Mô-đun này mở rộng mô-đun Chương trình khách hàng thân thiết cho phép định nghĩa chương trình khuyến mại cho ứng dụng Quản lý Bán hàng, nơi khách hàng kiếm được điểm thưởng và nhận phần thưởng khi mua sản phẩm/dịch vụ

Tính năng nổi bật

 1. Điểm thưởng: điểm thưởng dành cho khách hàng mua một sản phẩm hoặc dịch vụ trùng khớp với điều kiện của chương trình khuyến mại

 2. Quà tặng: là phiếu giảm giá hoặc quà tặng (có thể lựa chọn các sản phẩm trong danh sách sản phẩm của doanh nghiệp)

  • Tên sản phẩm: Tên nội bộ cho phần thưởng này
  • Hạn mức điểm số: Số điểm thấp nhất mà khách hàng cần có để đạt được phần thưởng
  • Số điểm bị trừ: Số điểm giảm đi mỗi lần khách hàng đổi quà tặng
 3. Chương trình khách hàng thân thiết: Bạn có thể khai báo các chương trình khách hàng thân thiết với các điều kiện để đạt điểm thưởng dựa trên sản phẩm, số lượng sản phẩm, số lượng đơn hàng

  • Điểm trên mỗi đơn vị tiền tệ: Số lượng điểm khách hàng nhận được trên số lượng tiền đã mua. Ví dụ: chương trình có thể tặng khách hàng của bạn 1 điểm ứng với 1 USD khách hàng chi trả.*
  • Điểm trên mỗi sản phẩm: Số lượng điểm khách hàng nhận được dựa trên số sản phẩm đã mua. Ví dụ: Khách hàng có thể nhận được X điểm khi mua sản phẩm Y
  • Điểm trên mỗi đơn hàng: Số lượng điểm khách hàng nhận được ứng với mỗi đơn hàng/đơn hàng điểm bán lẻ. *Ví dụ: Khách hàng có thể nhận 2 điểm khi họ chỉ mua or 1 điểm khi mua từ điểm bán lẻ của bạn.
  • Phần thưởng: Phần thưởng cho khách hàng có thể là quà tặng hoặc giảm giá, giá trị của phần thưởng phụ thuộc vào số điểm khách hàng đã đổi.
 4. Các mức khách hàng: cho phép bạn khai báo nhiều mức khách hàng. Ví dụ, Khách hàng bạc, Khách hàng vàng, v.v.. Mỗi mức khách hàng sẽ có một hạn mức để được thăng hạng một cách tự động

 5. Chương trình khuyến mại khác nhau dành cho mỗi khách hàng khác nhau

 6. Chương trình khuyến mại khác nhau dành cho kênh bán hàng khác nhau

 7. Nhận thông tin chi tiết về khách hàng thân thiết thông qua báo cáo

Chú ý

Nếu bạn đã triển khai ứng dụng Điểm Bán lẻ (Point of Sales), bạn có thể tham khảo ứng dụng chương trình Khách Hàng Thân Thiết cho Điểm Bán lẻ (to_loyalty_pos) tại https://viindoo.com/apps/app/13.0/to_loyalty_pos

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.