Khách hàng Thân thiết

Khách hàng Thân thiết

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

1.717.551 ₫ 1.717.551 ₫ 1717551.0 VND

1.717.551 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_loyalty
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 13.0 v 12.0
Yêu cầu (các) app Discuss (mail)
Các mở rộng Chương trình Khách Hàng Thân Thiết cho Điểm Bán lẻ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cho Bán Hàng

Mô tả

 • Ứng dụng này được thiết kế là cơ sở cho các ứng dụng về khách hàng thân thiết, cho phép người dùng kiếm điểm thưởng và phần thưởng.
 • Ứng dụng cung cấp những cấu trúc và mẫu dữ liệu quan trọng nhất để tạo nên một chương trình khách hàng thân thiết tốt.

Tính năng nổi bật

 1. Thiết lập các chương trình Khách Hàng Thân Thiết bao gồm các cài đặt về điểm thưởng và làm tròn điểm trên các đơn vị sản phẩm, tiền tệ và đơn hàng và cho phép tạo ra các phần thưởng hoặc chiết khấu từ quỹ Điểm thưởng cho khách hàng
  • Điểm thưởng: Khách hàng sẽ được nhận điểm thưởng mỗi sản phẩm phù hơp với những sản phẩm đã được khai báo cho chương trình.
  • Quà tặng: Quà tặng có thể là giảm giá, quà tặng hoặc là sản phẩm
   • Tên: Một định danh nội bộ cho quà tặng
   • Số điểm tối thiểu: Số điểm thấp nhất mà khách hàng cần có để đạt được phần thưởng
   • Chi phí điểm thưởng: Số điểm giảm đi mỗi lần khách hàng đổi quà tặng
  • Chương trình khách hàng thân thiết: bạn có thể tạo ra các chương trình dựa trên sản phẩm, số lượng sản phẩm, số lượng đơn đặt hàng,..
   • Điểm trên mỗi đơn vị tiền: Số lượng điểm khách hàng nhận được trên số lượng tiền đã mua. Ví dụ: khách hàng có thể nhận được một điểm mỗi đô la mà họ thanh toán.
   • Điểm trên mỗi sản phẩm: Số lượng điểm khách hàng nhận được dựa trên số sản phẩm đã mua. Ví dụ: Khách hàng có thể nhận được X điểm khi mua sản phẩm Y
   • Điểm trên mỗi đơn hàng: Số lượng điểm khách hàng nhận được cho mỗi đơn hàng. Ví dụ: Khách hàng có thể nhận 2 điểm khi họ chỉ mua or 1 điểm khi mua từ điểm bán hàng của bạn.
   • Phần thưởng: Phần thưởng cho khách hàng có thể là quà tặng hoặc giảm giá, giá trị của phần thưởng phụ thuộc vào số điểm khách hàng đã đổi.
 2. Lập các quy tắc thay đổi cách nhận Điểm thưởng cho các sản phẩm hay nhóm sản phẩm đặc thù
 3. Báo cáo và thống kê điểm thưởng với thước đo khác nhau theo các loại hình hiển thị khác nhau như dạng bảng, biểu đồ, đồ thị,...
 4. Quản lý Chương trình Khách hàng Thân thiết và gán cho đội Bán Hàng theo yêu cầu mong muốn
 5. Điều chỉnh điểm thủ công và làm tròn điểm thưởng
 6. Thiết kế và nâng cấp tự động cấp độ khách hàng dựa trên số điểm thưởng tối thiểu của họ
  • Các mức khách hàng: cho phép bạn khai báo nhiều mức khách hàng (Ví dụ: Khách hàng bạc, Khách hàng vàng, v.v.). Mỗi mức khách hàng sẽ có một hạn mức để được thăng hạng một cách tự động
  • Danh sách giá đối với thứ hạng khách: Cho phép đồng bộ danh sách giá đối với thứ hạng khách và danh sách giá đối với đối tác
 7. Có thể sử dụng cho các ứng dụng khác để mở rộng

Chú ý

Ứng dụng này được thiết kế như là một cơ sở cho các mô đun khác mở rộng. Ví du: Loyalty for PoS, Loyalty for Sales, Loyalty for eCommerce. Không có những mô đun kế thừa trên, mô đun này không có tác dụng. Dưới đây là những ứng dụng tham khảo hiện tại:

Ấn bản được hỗ trợ

Ấn bản Community

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.