Quản Lý Tuyến Đường

Quản Lý Tuyến Đường

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

959.353 ₫ 959.353 ₫ 959353.0 VND

959.353 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_geo_routes
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở
Các mở rộng Hoạch định Phương tiện

Module này làm gì

Mô-đun này cho phép người dùng xây dựng tuyến đường bằng cách kết hợp với địa chỉ của đối tác (res.partner)

Giá trị và Lợi ích

 1. Quản lý không giới hạn các tuyến đường với nhiều thông tin chi tiết cho mỗi/mọi tuyến đường (ví dụ, khoảng cách, tốc độ trung bình, địa điểm trong tuyến đường, v.v.)
 2. Kế thừa tô mô hình res.partner hiện có để rút ngắn thời gian học tập
 3. Sẵn sàng cho bất kỳ ứng dụng phát triển về tuyến đường (tích hợp bản đồ, logistics, vận chuyển, v.v.)

Tính năng chính

 • Thiết kế và xây dựng tuyến đường bằng cách kết hợp các địa điểm

 • Mỗi địa điểm liên kết với một địa chỉ (res.partner model)

 • Các chặng trong tuyến được tự động tính toán và tạo bằng cách kết hợp địa chỉ của hai địa điểm liên tiếp trong tuyến đường

 • Người dùng có thể thiết lập khoảng cách và tốc độ di chuyển tối đa của mỗi/mọi chặng trong tuyến đường

 • Tự động tính toán thời gian di chuyển qua một chặng dựa trên khoảng cách và tốc độ di chuyển tối đa của chặng đó

 • Các tính năng mở rộng có thể được xây dựng:

  • chuẩn bị tuyến đường giao hàng
  • theo dõi hoạt động đội phương tiện
  • định giá vận chuyển
  • có thể tính toán khoảng cách tự động khi được tích hợp với mô-đun base_geolocalize
  • v.v.

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.