Kết chuyển Số dư Tài khoản

Kết chuyển Số dư Tài khoản

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

1.688.390 ₫ 1.688.390 ₫ 1688390.0 VND

1.688.390 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_account_balance_carry_forward
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Invoicing (account) Discuss (mail)
Các mở rộng Vietnam Account Balance Carry Forward

Vấn đề

Với tính năng hiện tại của Odoo khi kết thúc năm tài chính, chốt lại số dư tài khoản (chuyển số dư sang kỳ tiếp theo) đối với một số tài khoản là một công việc thực sự mất công sức. Để hoàn thành, các kế toán viên sẽ cần:

  • Có kiến ​​thức tốt về các chuẩn mực kế toán của quốc gia mà trên đó các tài khoản được đặt lại
  • Tính toán số dư của các tài khoản cần thiết tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Điều này cũng mang lại khối lượng công việc rất lớn cho kế toán và không tránh khỏi nhầm lẫn khi thực hiện thủ công

Tính năng nổi bật

  1. Kế toán trưởng/ Kế toán viên có thể định nghĩa quy tắc kết chuyển số dư tài khoản. Ví dụ,

    * 521 -> 511     * 511 -> 911     * v.v.

  1. Kế toán có thể tạo một bút toán kết chuyển tự động

    * Tải tất cả các quy tắc được áp dụng     * Tính toán số dư của tất cả các tài khoản nguồn, sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo để xem xét

  1. Khi xác nhận tài liệu, Odoo sẽ tạo các phát sinh kế toán cho từng quy tắc. Nó cũng nguyên tắc kết chuyển. Ví dụ,

    * Số dư tài khoản 521: 100     * Số dư tài khoản 511: 550     * Các quy tắc:

  • 521 -> 511

        * 511 -> 911

  • Kết quả:

        * Phát sinh đầu tiên:

            * Nợ 511: 100             * Có 521: 100

        * Phát sinh thứ hai:

            * Nợ 211: 450 (là số tiền từ 550-100)             * Có 911: 450

  1. (mới ở Odoo 13): cho phép tạo bút toán kết chuyển từ các phát sinh kế toán được chọn.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.