Giao / Nhận hàng cho Đội phương tiện

Giao / Nhận hàng cho Đội phương tiện

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

6.711.049 ₫ 6.711.049 ₫ 6711049.0 VND

6.711.049 ₫
v 13.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_fleet_stock_picking
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0
Yêu cầu (các) app Inventory (stock) Discuss (mail) Employees (hr) Fleet (fleet)
Bao gồm các phụ thuộc Hoạch định Phương tiện Thông Số Tải Trọng Của Phương Tiện Kích thước sản phẩm Chỉ Loại Bỏ Liên Kết One2many Quản Lý Lái Xe Của Đội Phương Tiện Quản Lý Tuyến Đường Ngày Sinh Của Đối Tác Mô-đun Cơ Sở

Chọn Đội Xe Vận Chuyển và Chuyển Dịch Kho

Mô-đun Chọn Đội Xe Vận Chuyển và Chuyển Dịch Kho này tích hợp các mô-đun Quản lý Tuyến đường, Kho, Hoạch định Hoạt động Đội phương tiện để không chỉ hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động hậu cần của giao và nhận hàng hóa mà còn thuận tiện hơn cho các nhà khai thác phương tiện

Tính năng nổi bật

 • Chỉ định nhiều dịch chuyển kho (giao / nhận) cho chuyến đi để quản lý dịch chuyển với đội phương tiện của bạn

 • Lập kế hoạch chuyến đi và chỉ định chúng cho lái chính và lái phụ của chuyến đi với quy trình đơn giản:

  • Dự thảo -> Xác nhận -> Đang hoạt động -> Xong
  • Dự thảo -> Xác nhận -> Đã hủy
  • Dự thảo -> Xác nhận -> Đã hủy -> Dự thảo
 • Thêm chi phí phương tiện trong quá trình hoạt động của chuyến đi

 • Người dùng thuộc nhóm quyền Người Khai thác của ứng dụng Hoạch định Hoạt động Đội phương tiện có thể Xác nhận dịch chuyển trong suốt chuyến đi khi dịch chuyển được thực hiện.

 • Tự động tính toán khối lượng và dung tích xếp dỡ cho tất cả các dịch chuyển

 • Hiển thị thông điệp Cảnh báo / Chặn khi Dung tích Xếp dỡ / Trọng lượng vượt quá Cảnh báo / Dung tích tối đa / Trọng lượng của xe

 • In Báo cáo chuyến đi hợp nhất tất cả dịch chuyển của chuyến đi để có thể gửi cho lái xe của chuyến đi theo lộ trình chuyến đi

 • Quản lý lái xe và giấy phép của họ

 • Nhận thông tin chi tiết về các chuyến đi của lái xe

 • Tích hợp với Nhân sự để tính lương

 • Có thể tìm thấy nhiều mô tả tính năng hơn trên các trang phụ thuộc:

  • Quản lý Tuyến đường
  • Kích thước Sản phẩm
  • Thông Số Tải Trọng Của Phương Tiện
  • Lập kế hoạch Chuyến đi
  • Vân vân

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.